Välj eko!

Idag tänkte jag skriva om ett ämne som jag tycker är så viktigt! Nämligen att välja ekologiska produkter. Jag är student och har inte någon fet plånbok men varje gång jag handlar mat så köper jag alltid minst en ekologisk vara. Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Det pratas överallt om att alla bör köpa ekologiskt, KRAV-märkt, närproducerat och fairtrade. Men vet du varför detta är så viktigt för människan, djuren och vår miljö?

 

Vad innebär ekologiskt?

Ekologiska livsmedel är rena och naturliga. De innehåller inga onaturliga tillsatsmedel, varken för arom, färg eller konservering. I det ekologiska lantbruket används inga kemiska bekämpningsmedel och ingen konstgödning. Djuren tas om hand på ett djuretiskt naturligt sätt, de får ekologiskt foder till största delen odlat på den egna gården och de får röra sig fritt både ute och inne. Genmodifierade organismer, GMO, är inte tillåtet. De starkaste argumenten för att välja ekologiskt är alltså följande: om du vill vara rädd om miljön, vara rädd om din egen hälsa och vara rädd om djurens hälsa.

 

Vad innebär KRAV-odlat?             

KRAV-märket visar att en vara är ekologiskt producerad, men märkningen visar även att all produktion av livsmedel är ekonomisk, socialt hållbar och tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. KRAV-märkningen betyder att livsmedlet är producerat med hänsyn till naturen, klimatet, djuren och människorna. Det i sin tur innebär att djuren lever ett bra liv, grödorna odlas miljövänligt utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel, att bonden får en sjystare arbetsmiljö, att maten inte innehåller konstiga tillsatser eller har producerats med GMO. KRAV-märkta livsmedel har alltså ännu högre krav att leva upp till än eu:s märkning för ekologiska livsmedel. 

 

Vad innebär närproducerat?

Idag efterfrågar fler och fler mat som är producerad i närområdet. Närproducerad mat betyder inte nödvändigtvis att mater producerats ekologiskt och småskaligt, utan kravet är att det inte är för långt avstånd från producenterna till konsumenterna. Miljömässigt är det bra med närproducerad mat, då maten inte behöver transporteras lika långa sträckor. Men om exempelvis hönorna lever i burar och får dåligt foder påverkar det hönsens livskvalité, äggen kommer ha sämre kvalité än ekologiska ägg och det påverkar människan, Då spelar det kanske inte så stor roll om äggen är närproducerade, för miljön påverkas ändå negativt i slutänden. 

 

Vad innebär fairtrade?

När du som konsument väljer fairtrade-märkta produkter bidrar du till att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor, genom kriterier för högre löner och ett minimipris som överstiger produktionskostnaden. Detta tillsammans med långsiktiga handelsavtal, ger en trygghet för alla de som inte har så stora marginaler att leva på. Utöver den högre betalningen får odlarna också en extra premie. Den används till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, t ex i en ny skola, nya bostäder och hälsovård, eller till investeringar i jordbruket. Beslutet för hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna. Fairtrade handlar inte bara om att få en bättre ekonomisk situation. Kriterierna främjar också demokratin, organisationsrätten samt miljöhänsyn i produktionen. Barnarbete och diskriminering motverkas. 

 

Som jag sa innan, ingen kan göra allt men alla kan göra något, så tänk efter näst gång du handlar. Det är vi som konsumenter som ställer kraven eftersom att det vi köper måste producenterna öka produktionen av för att tillgodose efterfrågan. Vi måste vara rädda om miljön, djuren som ger oss mat och vi måste vara rädda om oss själva. Vet du vad du stoppar i dig när du äter oekologiska frukter och grönsaker? Det innebär en stor cocktail med kemikalier. Oekologiska vindruvor kan innehålla upp till 50 olika kemikalier. Vill du stoppa det här i din mun? Du och jag måste börja ställa högre krav på vad vi vill äta och ta ansvar för hur vi påverkar vår miljö.

 

kram, trollmorslchf

 

RSS 2.0